Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynllun Buddsoddi mewn Twristiaeth

Mae Cronfa Busnesau Micro a Bychan Llywodraeth Cymru wedi ailagor i geisiadau tan 2021. Gan fod Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu arian cyfalaf ychwanegol, mae cymorth yn dal i fod ar gael i fusnesau twristiaeth Cymru. 

Mae blaenoriaethau’r gronfa yn cynnwys (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr):

 • cynnyrch twristiaeth arloesol, o'r safon uchaf, sy’n creu enw da
 • gwestai moethus (estyniadau, gwaith uwchraddio a gwestai newydd)
 • atyniadau pob tywydd, i’w defnyddio gydol y flwyddyn
 • atyniadau o’r radd flaenaf
 • gweithgareddau arloesol
 • profiadau bwyd neilltuol i Gymru, wedi’u targedu at ymwelwyr
 • profiadau glampio a gwersylla arloesol, o’r radd flaenaf
 • spa a chyfleusterau hamdden o safon uchel
 • prosiectau diwylliant neu dreftadaeth arloesol
 • tafarnau, llefydd gwely a brecwast, llefydd aros safonol ac arbennig
 • llefydd aros anarferol

Am ragor o wybodaeth, cymerwch olwg ar dudalennau Twristiaeth Busnes Cymru yma.  

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel