Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan: gweminarau a deunyddiau hyrwyddo ar gyfer eich busnes

Bwyta Allan

Mae CThEM yn cynnal gweminarau am ddim ar y cynllun ‘Bwyta Allan i Helpu Allan’, a bydd y gweminarau yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • trosolwg o'r cynllun
  • sut mae'r cynllun yn gweithio
  • sefydliadau cymwys
  • cofrestru a gwneud hawliad
  • beth sy'n digwydd ar ôl i chi hawlio

Mae nifer o ddyddiadau ac amseroedd i ddewis ohonynt, archebwch eich lle yma.

Mae CThEM hefyd wedi cynhyrchu posteri, delweddau a deunyddiau hyrwyddo eraill i'w defnyddio gan sefydliadau sy'n cymryd rhan yn y cynllun ‘Bwyta Allan i Helpu Allan’. Mae'r adnoddau ar gael yn Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho'r adnoddau ewch i wefan GOV.UK

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel