Cynllun cymhellion Llywodraeth Cymru i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid anabl wedi cynyddu a’i ymestyn am flwyddyn arall

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd busnesau sy'n recriwtio prentisiaid anabl llawn amser dros y flwyddyn nesaf yn gallu disgwyl derbyn cymhelliant ychwanegol o £2,000.

Mae Cynllun Cymhellion i Gyflogwyr ar gyfer Prentisiaid Anabl Llywodraeth Cymru, a gynlluniwyd i annog cyflogwyr i gael profiad uniongyrchol o fanteision recriwtio pobl anabl, yn cael ei ymestyn o 1 Ebrill 2022 tan ddiwedd mis Mawrth 2023, gyda chynnydd o £500.

Mae'r ymrwymiad yn cefnogi cynllun cyflogadwyedd newydd Llywodraeth Cymru, Cymru Gryfach, Decach a Gwyrddach: Cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau, a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon, sy'n rhoi blaenoriaeth i gefnogi'r bobl hynny sydd bellaf o'r farchnad lafur.

Mae'r Cynllun Cymhellion i Gyflogwyr ar gyfer Prentisiaethau presennol, sydd wedi bod yn rhan allweddol o ymrwymiad Covid Llywodraeth Cymru i gynorthwyo busnesau a gweithwyr i wella o effeithiau coronafeirws, hefyd yn cael ei ymestyn i 31 Mawrth, 2022.

Roedd y cynllun cymhellion, sydd eisoes wedi gweld mwy na 6,100 o brentisiaid newydd yn cael eu recriwtio ers mis Awst 2020, i fod i gau ar 28 Chwefror 2022.

Am ragor o wybodaeth ewch i Cynllun cymhellion Llywodraeth Cymru i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid anabl wedi cynyddu a’i ymestyn am flwyddyn arall | LLYW.CYMRU
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen