Rhaglen gyllido newydd gan Lywodraeth Cymru yw Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a fydd yn cael ei redeg gan WCVA. Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y mae gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt.

Mae disgwyl i'r gronfa fod yn agored i unrhyw fudiad ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar un neu fwy o'r themâu canlynol:

  • bioamrywiaeth - diogelu a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y gwelir bioamrywiaeth naturiol
  • lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi - hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir
  • gwelliannau amgylcheddol ehangach - dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle

Bydd grantiau gwerth rhwng £5,000 a £49,999 ar gael i brosiectau sy'n ateb meini prawf y cynllun, ac yn ogystal bydd un prosiect mawr o bwys cenedlaethol yn cael ei ariannu bob blwyddyn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Gorffennaf 2018.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan WCVA.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen