Mae gan bron un o bob pump person o oed gweithio anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Nod cynllun Hyderus o ran Anabledd yw helpu cyflogwyr i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sy’n gysylltiedig â chyflogi pobl anabl, gan eu helpu i gymryd camau tuag at ddod yn gynhwysol a manteisio i’r eithaf ar weithlu amrywiol.

Mae gan gynllun Hyderus o ran Anabledd dair lefel y mae’n rhaid eu cwblhau cyn symud ymlaen i’r nesaf.

Dyma’r lefelau:

  1. Cyflogwr sy’n ymrwymedig i gynllun Hyderus o ran Anabledd.
  2. Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.
  3. Arweinydd Hyderus o ran Anabledd.

I gael rhagor o wybodaeth, canllawiau ac astudiaethau achos am gyflogi neu gadw pobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd ewch i wefan GOV.UK.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen