Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynnydd yng Nghyflog Byw y DU

Caiff y cyfraddau Cyflog Byw eu cyfrifo’n annibynnol yn seiliedig ar gost wirioneddol byw yn y DU ac yn Llundain. Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig gyfradd cyflog yn y DU a gaiff ei thalu’n wirfoddol gan dros 4,700 o fusnesau yn y DU sy’n credu bod eu staff yn haeddu tâl teg am ddiwrnod caled o waith. 

Y cyfraddau newydd yw:

  • £9.00 yr awr cyfradd y DU

  • £10.55 yr awr cyfradd Llundain

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Living Wage Foundation.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel