Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynyddu ailgylchu gan fusnesau - ymgynghoriad

Hoffai Llywodraeth Cymru glywed eich barn ynghylch cynigion ar gyfer deddfwriaeth ddrafft er mwyn annog safleoedd annomestig, fel busnesau a'r sector cyhoeddus, i ailgylchu a gwaredu gwastraff mewn modd priodol.

Bydd y ddeddfwriaeth yn gwneud y canlynol:

  • bydd yn ofynnol i feddianwyr safleoedd annomestig gyflwyno rhai deunyddiau y mae modd eu hailgylchu i’w casglu ar wahân
  • gwahardd llosgi a thirlenwi rhai mathau o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu sy’n cael eu casglu ar wahân
  • gwahardd safleoedd busnes rhag waredu gwastraff bwyd drwy garthffosydd
  • cyflwyno cosbau sifil am droseddau cysylltiedig

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 13 Rhagfyr 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel