Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyrsiau am ddim ar gyfer busnesau a'r rheini sydd am gychwyn busnes

Mae Google yn cynnig cyrsiau hyfforddi, offer a hyfforddiant personol am ddim er mwyn helpu pobl i dyfu eu busnes.

Gall busnesau ddysgu sut mae tyfu a chynyddu eu refeniw drwy gynllun gwers personol ac am ddim sy’n cael ei gynnig gan Google Digital Workshop, ac mae modd cwblhau hyn ar gyflymder sy’n addas i chi, naill ai ar-lein neu yn bersonol.

Mae Google Cloud Platform yn rhoi’r cyfle i fusnesau newydd ddysgu am we-letya ac optimeiddio a chymryd rhan mewn cyfleoedd mentora, gan gysylltu â chymuned o fusnesau newydd ysbrydoledig eraill.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Grow with Google.

Os ydych chi’n meddwl am gychwyn busnes, os ydych chi eisoes yn rhedeg busnes neu os ydych chi eisiau tyfu eich busnes, edrychwch ar dudalennau Busnes Cymru  i gael cyngor a chefnogaeth diduedd ac annibynnol.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel