Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyrsiau preswyl Cymraeg am ddim

Mae cyrsiau preswyl dwys pum niwrnod wedi'u hariannu'n llawn ar gael i gyflogeion ddatblygu hyder a'u hannog i ddefnyddio eu Cymraeg.

Oherwydd natur y cyrsiau fe'u cynigir ar lefel Canolradd, Uwch ac Uwch-Gloywi.

Mae nifer fawr o gyflogwyr yng Nghymru eisoes wedi manteisio ar y cyfle i anfon eu staff ar y cyrsiau.  Yn 2017-18, roedd 94% o ddysgwyr a fuodd ar gwrs preswyl Cymraeg Gwaith yn ‘cytuno’ neu’n ‘cytuno’n gryf’ eu bod yn fwy hyderus yn eu sgiliau Cymraeg o ganlyniad i’r cwrs. Mae’r cyrsiau preswyl yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ac yng Nghastell Aberteifi.  Dyma gyfle arbennig i unigolion neu dîm o staff o fewn eich sefydliad fagu hyder a gwella eu Cymraeg trwy ymdrochi yn yr iaith yn un o’r lleoliadau unigryw hyn.

Er mwyn gweld manylion y cyrsiau sydd ar gael yn ystod 2019/2020, edrychwch ar y Cyrsiau preswyl ar wefan DysguCymraeg.

Mae hefyd nifer o gyrsiau Cymraeg Gwaith ar-lein ganddynt.

Cymerwch olwg ar ein tudalennau Cymraeg yn eich Busnes i weld sut y gall defnyddio'r Gymraeg wella eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel