Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadlaethau twf Tech Nation

Os ydych chi’n entrepreneur technoleg - un ai’n anelu at hynny, yn ehangu neu wedi datblygu’n sylweddol - mae gan Tech Nation raglenni cam twf neu sector addas  i chi ac mae wedi lansio tair rhaglen twf:

  • Upscale - sy’n helpu cwmnïau technoleg mwyaf addawol y DU i dyfu’n gyflymach a datgloi’r allwedd i weithredu’n llwyddiannus ar raddfa fwy, gwnewch gais yma cyn y dyddiad cau, sef 24 Hydref 2019.
  • Rising Stars 2.0 - cystadleuaeth i fusnesau technoleg arloesol sy’n cychwyn ac ar gam cynnar yn eu datblygiad, wedi’i bwriadu i dywys eich busnes i’r lefel nesaf, gwnewch gais yma cyn y dyddiad cau, sef 3 Tachwedd 2019.
  • Future Fifty 8.0 - rhaglen dwf i gwmnïau sydd wedi datblygu’n sylweddol, sy’n dwyn cwmnïau technoleg mwyaf llwyddiannus y wlad ynghyd i greu rhwydwaith pwerus ac i ddatrys problemau gyda chymheiriaid, gwnewch gais yma cyn y dyddiad cau, sef 5 Tachwedd 2019.
Share this page: 
Region: 
Conversion pixel