Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth band eang i leoliadau cynnal digwyddiadau

Mae llywodraeth y DU wedi lansio cystadleuaeth i leoliadau cynnal digwyddiadau ar draws y DU i wneud cais am arian i wella’r seilwaith band eang.  Mae’r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi lansio cynllun newydd gwerth £250,000 i wella cysylltedd band eang mewn lleoliadau cynnal digwyddiadau, i’w galluogi i gael mynediad llawn i ffibr. 

Mae’r gystadleuaeth hon yn targedu lleoliadau sydd â chyfleusterau cynadledda ac sydd yn draddodiadol yn ymgeisio am - neu’n bwriadu ymgeisio am - ddigwyddiadau sy’n denu cynadleddwyr rhyngwladol. At ddiben y gystadleuaeth, mae ‘digwyddiad rhyngwladol’ yn un lle mae o leiaf 30% o’r holl gynadleddwyr/ymwelwyr sy’n bresennol yn bersonol yn ymwelwyr rhyngwladol (nid o’r DU).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11:59pm ddydd Gwener 27ain Medi 2019. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Conversion pixel