Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cystadleuaeth Cigydd y Flwyddyn

Ai chi fydd yn cael eich coroni’n Gigydd y Flwyddyn gan Glwb Cigyddion Hybu Cig Cymru (HCC)?

Mae HCC yn cynnal cystadleuaeth yn unswydd ar gyfer aelodau o’r Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Cynhelir y gystadleuaeth ar stondin HCC yn Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd ar 25 Gorffennaf 2017.

Bydd dau neu ddwy’n cael eu dewis i gymryd rhan mewn rownd derfynol fydd yn arddangos eu sgiliau bwtsiera a chreu cynnyrch trwy greu arddangosfa atyniadol i brynwyr gyda Chig Oen a Chig Eidion Cymru.

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws a theitl Cigydd y Flwyddyn - Clwb Cigyddion HCC, cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau marchnata ac i weithio gyda HCC yn y dyfodol. Byddant hefyd yn ennill pryd tri-chwrs i ddau berson yn un o fwytai Clwb Cig Oen Cymru HCC.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ydy dydd Llun 12 Mehefin 2017.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan HCC.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen