Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth Cyllid Eureka: Heneiddio’n Iach

Mae Innovate UK, rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU, yn buddsoddi hyd at £2 miliwn i ariannu prosiectau ymchwil a datblygu ar y cyd sy’n canolbwyntio ar ymchwil ddiwydiannol.

Gall busnesau sydd wedi’u cofrestru yn y DU wneud cais a bydd cyllid yn cael ei ddyfarnu i brosiectau iechyd digidol a dyfeisiau clyfar sy’n hyrwyddo heneiddio’n iach.

Mae’n rhaid iddynt fodloni un neu fwy o’r themâu hyn:

 • roboteg
 • deallusrwydd estynedig ac artiffisial
 • meddalwedd fel dyfais feddygol
 • dyfeisiau y gellir eu gwisgo
 • dyfeisiau meddygol
 • diagnosteg
 • delweddu
 • dadansoddeg data
 • synwyryddion
 • apiau

Mae’n rhaid i brosiectau gynnwys o leiaf un partner o un o’r gwledydd sy’n rhan o’r Rhwydwaith EUREKA. Mae’r gwledydd hyn yn cynnwys:

 • Ffrainc
 • Sbaen
 • Gwlad Belg
 • Lwcsembwrg
 • Canada
 • Malta
 • Twrci
 • Awstria

Bydd y gystadleuaeth yn cau ar 5 Awst 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel