Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth gyllido: Mynd i'r afael â heriau seiberddiogelwch yn y Rhyngrwyd Pethau

Mae Innovate UK yn bwriadu buddsoddi hyd at £4 miliwn mewn prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol sydd wedi’u harwain gan fusnesau. Dylai’r prosiectau hyn arwain at gynnyrch neu gynhyrchion, proses neu wasanaeth diwydiannol newydd, y mae’n rhaid eu profi fel rhan o ddangosydd.

Nod y gystadleuaeth hon yw datrys yr heriau mawr sy’n ymwneud â seiberddiogelwch yn y Rhyngrwyd Pethau (IoT) a wynebir gan y diwydiant. Dangosir ffafriaeth i brosiectau sy’n cynnwys cynllun i brofi ymyriadau ac arbrofion marchnadwy mewn amgylcheddau real.

Mae’n rhaid i’ch cynnig fynd i’r afael ag un o’r ddwy thema ganlynol:

  1. Systemau IoT sy’n seibergadarn ar gyfer seilweithiau cenedlaethol hanfodol.
  2. Systemau IoT diogel ac effeithlon o ran ynni mewn amgylcheddau sydd ag adnoddau cyfyngedig.

Daw’r gystadleuaeth i ben hanner dydd, ddydd Mercher 15 Ebrill 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel