Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth Twf Cyflym 50 Cymru

Man holding onto rocket

Mae’r prosiect blynyddol yn dathlu’r enghreifftiau gorau o entrepreneuriaeth yng Nghymru. Caiff gwobrau eu cyflwyno i’r cwmnïau sy’n tyfu gyflymaf ym mhob un o sectorau allweddol economi Cymru, yn ogystal â gwobrau unigol ar gyfer twf hirdymor cynaliadwy.

Mae prosiect Twf Cyflym 50 yn dibynnu ar gael gwybodaeth a cheisiadau wedi'u cwblhau gan gwmnïau sydd wedyn yn cael eu gwirio gan ddata Tŷ’r Cwmnïau neu drwy gyfrifyddion y cwmni.

Bydd y ceisiadau yn cael eu graddio yn seiliedig ar dwf canrannol refeniw rhwng 2015 a 2017.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Gorffennaf 2018 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar 19 Hydref 2017.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Twf Cyflym 50.

Edrychwch ar dudalennau Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru i gael cymorth ar gyfer manteisio i’r eithaf ar botensial eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel