Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Darparu cyfarpar critigol a chyfarpar diogelu personol (PPE)

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda busnes a diwydiant i gael cyflenwadau o gyfarpar critigol, gan gynnwys cynhyrchion glanhau a PPE i weithwyr rheng flaen sy'n wynebu prinder yn ystod yr achosion o COVID 19. 

Os ydych yn gyflenwr PPE neu offer hanfodol eisoes neu os ydych yn gallu darparu unrhyw gymorth ychwanegol ar weithgynhyrchu, ail-greu cynhyrchion neu arloesi, cysylltwch â'r Ganolfan Gwyddor Bywyd drwy eu porth arloesi: https://lshubwales.com/call-industry-collaboration-fight-coronavirus

Cefnogi adeiladu ychwanegol a llety dros dro ar gyfer y GIG

Dylai unrhyw gyflenwyr sy'n gallu cynnig cymorth yn benodol ar gyfer cynllunio, adeiladu a gweithredu llety ychwanegol/dros dro ar gyfer y GIG gofrestru eu diddordeb yn HSS. COVID-19. PlanningCell@gov.Cymru

Ar gyfer unrhyw gynigion eraill o gefnogaeth

Os ydych yn gallu cynnig unrhyw gymorth arall, nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol â chyfarpar meddygol neu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE), ar gyfer cymunedau, diwydiant a chludiant cyhoeddus wrth i ni gynllunio ar gyfer dychwelyd i'r gwaith yn raddol, cofrestrwch am:

Cynigion nad ydynt yn ymwneud â Chyfarpar Diogelu Personol ar gyfer y DU

Gall unrhyw gyflenwyr yng Nghymru sy'n gallu darparu nwyddau a gwasanaethau i'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector y tu allan i Gymru yn ystod yr achosion o Coronafeirws COVID-19 gyflwyno eu cynigion o gymorth ar Gatalog Gwasanaethau Masnachol y Goron. Mae pob un o'r nwyddau a'r gwasanaethau a gynigir wedi'u categoreiddio yn ôl yr hyn a gynigir a'r rhanbarth y'i cynigir ynddo. Nid yw'r catalog hwn yn cynnwys cynigion Cyfarpar Diogelu Personol Archwilio’r catalog.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel