Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Datblygu cydrannau ar gyfer systemau ynni clyfar: gwneud cais am gyllid

Mae systemau ynni clyfar yn gweddnewid y ffordd rydyn ni’n defnyddio a storio ynni. Byddant yn helpu gridiau trydan i ymdopi â chynhyrchu anwastad o ffynonellau ynni adnewyddadwy ac yn cyfrannu’n sylweddol tuag at leihau allyriadau carbon.

Gall systemau clyfar gysylltu’r cyflenwad trydan, y storio a’r defnydd mewn ffordd ddeallus. Maent yn gyfle enfawr i fusnesau’r Deyrnas Unedig.

Gall busnesau ac ymchwilwyr y DU wneud cais am gyfran o hyd at £3 miliwn i gefnogi prosiectau i ddatblygu cydrannau technoleg pwysig sy’n gwella effeithlonrwydd systemau ynni lleol.

Nod y gystadleuaeth yw ariannu prosiectau sy’n ymchwilio i gydrannau arloesol a fyddai’n gwella effeithlonrwydd systemau ynni lleol.

Gallai’r meysydd a gefnogir gynnwys:

  • ceisiadau i fonitro caledwedd a meddalwedd nwy a thrydan
  • gwella’r integreiddio rhwng rhwydweithiau a marchnadoedd trydan lleol a chenedlaethol
  • optimeiddio cynhyrchu mewn amser real ar draws llawer o safleoedd, gweithredwyr a chyfunwyr
  • gwella effeithlonrwydd rhwydweithiau gwres
  • gwresogi a storfeydd oer, yn enwedig rhwng tymhorau
  • optimeiddio’r cyswllt rhwng trydan, gwres a thrafnidiaeth

Canol dydd ar 9 Hydref 2019 yw’r dyddiad cau i geisiadau a gall busnesau o unrhyw faint wneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel