Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Datblygu dyfodol hedfan: cymryd rhan yn yr her

Gallai technolegau newydd, gan gynnwys trydaneiddio, gwasanaethau digidol ac ymreolaeth, chwyldroi’r sector hedfan.

Gallant helpu i bweru cenhedlaeth newydd o dacsis sy’n hedfan, drôns sy’n danfon nwyddau a gwasanaethau, ac awyrennau bach cwbl drydanol.

Bwriad Her Hedfan y Dyfodol yw dangos ffyrdd arloesol o hedfan yn fwy gwyrdd, cynnig gwasanaethau a ffyrdd newydd o deithio, a darparu rhagor o hygyrchedd, gwell cysylltedd a llai o dagfeydd.

Caiff unigolion o fusnesau a sefydliadau ymchwil sydd â diddordeb yn y maes hwn eu gwahodd i weithdy datblygu syniadau er mwyn mynd i'r afael â’r heriau fydd hedfan yn eu cyflwyno yn y dyfodol.

Gwybodaeth am y gystadleuaeth:

  • bydd gweithdy darganfod cam un yn cael ei gynnal yn Birmingham, 4-5 Chwefror 2020
  • does dim cyllid grant ar gael ar hyn o bryd ond bydd costau’n cael eu talu
  • mae’r broses gwneud cais ar agor a bydd yn cau ar 13 Tachwedd 2019
  • mae ar agor i fusnesau'r DU a sefydliadau ymchwil a thechnoleg

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel