Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Datblygu pecynnu plastig cynaliadwy: gwneud cais am gyllid

Mae Her Pecynnu Plastig Cynaliadwy Clyfar Cronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU yn ceisio lleihau gwastraff plastig yn ddramatig erbyn 2025.

Mae gan Innovate UK, rhan o UK Research and Innovation, hyd at £37 miliwn o’r gronfa i’w fuddsoddi mewn prosiectau arddangos a phrosiectau cam-cynnar sy’n ymchwilio i ffyrdd o leihau, ailddefnyddio neu ailgylchu deunyddiau pecynnu plastig.

Ceir 3 cystadleuaeth sy’n anelu at gefnogi economi fwy cylchol ar gyfer deunyddiau pecynnu plastig yn y DU ac ariannu prosiectau sy’n helpu i gyrraedd targedau Ymrwymiad y DU ar Blastigion.  Mae’r targedau’n cynnwys sicrhau bod 100% o ddeunyddiau pecynnu plastig yn rhai y gellir eu hailddefnyddio, eu hailgylchu neu eu compostio.

Mae’r cystadlaethau ar gyfer:

  • prosiectau cyfnod cynnar; y dyddiad cau i geisiadau yw hanner dydd 1 Ebrill 2020
  • prosiectau arddangos; y dyddiad cau i geisiadau yw hanner dydd ar 19 Chwefror 2020
  • astudiaethau dichonolrwydd ar brosiectau arddangos; y dyddiad cau i geisiadau yw hanner dydd ar 19 Chwefror 2020

Dylai prosiectau weithio ar draws 1 neu fwy o themâu:

  • arloesi o ran deunyddiau, er enghraifft deunyddiau polymer ailgylchadwy newydd, biopolymerau, ei gwneud yn haws defnyddio mwy o gynnwys wedi’i ailgylchu
  • arloesi o ran dylunio, er enghraifft dylunio ar gyfer ailgylchu neu ailddefnyddio
  • arloesi o ran technoleg neu brosesau, er enghraifft prosesau ailddefnyddio, casglu, didoli a gwahanu, ailgylchu mecanyddol, ailgylchu cemegol, treulio anaerobig
  • arloesi o ran modelau busnes, er enghraifft systemau pecynnu amldro, dim pecynnu, newid ymddygiad

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel