Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Datblygu'r genhedlaeth nesaf o wasanaethau: gwneud cais am gyllid

Mae gan gorff Ymchwil ac Arloesi’r Deyrnas Unedig hyd at £12 miliwn i fuddsoddi mewn prosiectau sy'n edrych ar ffyrdd o gymhwyso deallusrwydd artiffisial (AI) a thechnolegau data i wella'r diwydiannau gwasanaeth, ac maent yn canolbwyntio ar 3 sector penodol:

  • cadw cyfrifon
  • yswiriant
  • gwasanaethau cyfreithiol

Mae diwydiannau fel cyfrifeg, yswiriant a gwasanaethau cyfreithiol yn wynebu cystadleuaeth o dramor. Mae yna heriau hefyd, gan gynnwys nodi ac atal twyll, cwrdd â gofynion archwilio, asesu risg ac adolygu symiau mawr o destun. Gallai deallusrwydd artiffisial a thechnolegau data helpu i gwrdd â'r heriau hyn a gwneud gwasanaethau'n fwy effeithlon, cynhyrchiol a chystadleuol.

Hanner dydd, ddydd Mercher 15 Awst 2018, yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Beth am droi at dudalennau Arloesi Busnes Cymru i ddarganfod pa gymorth ac arian sydd ar gael i helpu eich busnes chi i arloesi.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel