Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Datblygu'r sector bwyd a diod yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch cynllun strategol a chenhadaeth i ddatblygu'r sector bwyd a diod.

Mae'r cynigion yn cynnwys y canlynol: 

  • targedu buddsoddiadau, cymorth, arloesi a chydweithredu i helpu busnesau i dyfu
  • darparu gyrfaoedd apelgar a datblygu sgiliau'r gweithlu
  • creu partneriaeth gyda’r sector bwyd a diod
  • arddangos y sector drwy Blas Cymru

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 15 Hydref 2019.

Ewch i wefan Llyw.Cymru i gael rhagor o wybodaeth ac i gyflwyno eich barn.

 

Share this page: 
Conversion pixel