Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Datgarboneiddio diwydiant y DU: ceisiadau am gyllid cam 1

Mae rhai o ardaloedd mwyaf economaidd weithgar a diwydiannol ddwys y DU hefyd ymhlith rhai o’r cynhyrchwyr mwyaf o allyriadau carbon, gydag oddeutu chwarter yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cael eu cynhyrchu gan ddiwydiant.

Mae dwy gystadleuaeth yn cael eu cynnal er mwyn helpu’r DU i sicrhau allyriadau sero net erbyn 2050 fel rhan o’r her Datgarboneiddio Diwydiannol, sy’n rhan o Gronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol y llywodraeth:

  • Cystadleuaeth 1 – gweithredu - bydd cyfle i fusnesau yn y DU wneud cais am gyfran o hyd at £1 filiwn i ddatblygu cynlluniau ar gyfer datgarboneiddio clwstwr diwydiannol
  • Cystadleuaeth 2 – mapiau ffordd - gall sefydliadau yn y DU wneud cais am gyfran o hyd at £1 filiwn i baratoi cynlluniau ar gyfer eu taith i gyflawni clystyrau diwydiannol carbon isel a sero net.

Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yn y cystadlaethau yw hanner dydd ar 4 Rhagfyr 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel