Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dathlu Canmlwyddiant Cymdeithas Peirianneg Menywod Cymru

Elusen a rhwydwaith proffesiynol o beirianwyr, gwyddonwyr a thechnolegwyr benyw yw’r Gymdeithas Peirianneg Menywod sy’n cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a datblygiad proffesiynol.

Ac i ddathlu 100 mlynedd o’r gymdeithas, mae noson o sgyrsiau a rhwydweithio yn cael ei chynnal ar 15 Mai 2019 yn y Senedd, Bae Caerdydd.

Mae’r dathliad yn cynnwys:

  • sgyrsiau ar orffennol, presennol a dyfodol menywod ym maes peirianneg yng Nghymru
  • cyflwyniadau gan beirianwyr ifanc ar eu gwaith a’u diddordebau ym maes peirianneg
  • busnesau lleol yn arddangos dyfodol peirianneg yng Nghymru

Mae’r digwyddiad yn un rhad ac am ddim a gallwch neilltuo eich lle drwy fynd i Ddigwyddiadur Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel