Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Deddfau Drôn newydd yn dod i rym ar 30 Tachwedd 2019

Wrth i nifer y busnesau sy’n gwneud ffilmiau drôn a ffotograffiaeth o’r awyr dyfu, mae gan beilotiaid drôn yn y Deyrnas Unedig hyd at 30 o Dachwedd i gofrestru eu manylion gyda’r Awdurdod Hedfan Sifil neu’r CAA.

Bydd y cyfreithiau newydd hefyd yn mynnu bod perchnogion drôns sy’n pwyso 250 gram neu fwy yn sefyll prawf diogelwch ar-lein i sicrhau bod yr awyr uwchben y DU yn ddiogel rhag peilotiaid anghyfrifol.

Mae’n rhaid cofrestru os ydych eisio hedfan drôn:

  • rhaid i bawb sydd am hedfan basio prawf theori er mwyn cael ID hedfan
  • rhaid i’r person sy’n gyfrifol am y drôn neu’r model awyren gofrestru i gael ID gweithredwr

Os ydych yn hedfan eich drôn eich hun, bydd angen i chi gofrestru a sefyll y prawf er mwyn derbyn y ddau ID, neu gallwch ddewis dim ond yr ID sydd ei angen arnoch.

Mae’n rhaid i blant ac oedolion basio’r prawf. Rhaid i riant neu warcheidwad gofrestru plant o dan 13, ond y plentyn sy’n gorfod sefyll y prawf.

Byddwch chi’n torri’r gyfraith os ydych chi’n hedfan heb basio’r prawf neu heb gofrestru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan CAA.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel