Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Digwyddiad ar-lein Women Innovate

 

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth) yn ddiwrnod o ddathlu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod ledled y byd.

Beth am gofrestru am gynhadledd ar-lein undydd am ddim sy’n gobeithio tynnu sylw at y menywod ysbrydoledig di-ri sy’n fodelau rôl ac yn gweithio yn y DU, cefnogi’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr benywaidd drwy weithdai a sesiynau cynghori arbenigol, a chryfhau’r DU fel arweinydd byd o ran arloesedd a chynhwysiant rhywiol.

Cynhelir y digwyddiad ar 8 Mawrth 2021, rhwng 9:30am a 4:30pm, cadwch eich lle yma.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen