Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Digwyddiad Briffio Economaidd CBI

Mae Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) yn cynnal digwyddiad ‘Briffio Economaidd’ lle bydd yn darparu gwybodaeth drylwyr am sut mae economi’r DU yn perfformio ar hyn o bryd ac yn trafod y prif dueddiadau economaidd y mae angen i arweinwyr busnes eu hystyried wrth gynllunio ar gyfer 2020.

Yn y digwyddiad, byddwch chi'n:

  • clywed gan Annie Gascoyne, Cyfarwyddwr CBI, Polisi Economaidd, ynghylch ymgysylltiad diweddar CBI â Changhellor y DU, Sajid Javid ar ei ymagwedd at yr economi
  • cael gwell dealltwriaeth o sut gallai’r economi ar ôl Brexit effeithio ar eich penderfyniadau a’ch cynlluniau busnes yn y dyfodol, yn cynnwys y tebygolrwydd y bydd dirwasgiad
  • trafod effaith datganiad yr Hydref ar fusnesau a deall effaith etholiad dirybudd ar economi'r DU yn 2020
  • rhwydweithio gydag uwch arweinwyr busnes eraill i godi eich proffil a datblygu eich rhwydwaith

Cynhelir y digwyddiad ddydd Mawrth, 26 Tachwedd 2019 ym Mhrifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Conversion pixel