Bydd Busnes Cymru a Chyfnewidfa Prifysgol De Cymru’n cynnal digwyddiad i dynnu sylw at bwysigrwydd cydweithio o fewn cadwyn gyflenwi BBaCh.

Bydd y gweithdy a ffair wybodaeth hanner diwrnod yn gyfle i fusnesau yng Nghymru ddysgu mwy am yr offer, yr adnoddau a’r cymorth sydd ar gael ar gyfer cydweithio – i’ch helpu chi i dyfu a ffynnu.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • y broses o ymgeisio am gontractau

  • yr wybodaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael gan Busnes Cymru

  • y cymorth a’r wybodaeth, yn cynnwys sgiliau, sydd ar gael gan Brifysgol De Cymru

  • y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael gan Cyllid Cymru a Capital Law

  • yr wybodaeth a’r hyfforddiant sydd ar gael ac enghreifftiau o gydweithredu llwyddiannus gan y Sefydliad Gweithio Cydweithredol

  • cynllun mentora’r rheilffyrdd

Cynhelir y digwyddiad, sydd am ddim, rhwng 9.30am a 1.30pm fore Gwener 17 Mawrth ym Mhrifysgol De Cymru, Y Brif Neuadd, Y Ganolfan Gynadledda, Pontypridd CF37 1DL.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i Ddigwyddiadur Busnes Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen