Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Digwyddiad Horizon 2020 - Gwybodaeth TGCh a Chreu Consortia

Mae’r digwyddiad hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn cael ei gyd-drefnu gan Llywodraeth Cymru, Innovate UK, y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydwaith Menter Ewrop a bydd yn rhoi manylion am bynciau galwad TGCh H2020 sydd i gael ei chyhoeddi cyn bo hir, yn arbennig y Camau Ymchwil ac Arloesi yn gysylltiedig â Meddalwedd.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i chi wneud y canlynol:

  • casglu gwybodaeth am y pynciau 2020 sydd i gael eu cyhoeddi cyn bo hir
  • trafod a mireinio eich syniadau prosiect gyda phartneriaid posibl
  • ymuno â chonsortia sy’n ffurfio o amgylch pynciau 2020 sydd i gael eu cyhoeddi cyn bo hir
  • canfod partneriaid ar draws Ewrop a chysylltu â nhw

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at gwmnïau a sefydliadau ymchwil sydd â diddordeb yn Horizon 2020 ac sy’n dymuno gweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd ar brosiectau ymchwil ac arloesi cydweithredol.

Caiff y digwyddiad ei gynnal ar 5 Medi 2019 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Conversion pixel