Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Digwyddiadau’r Hydref SkillsCymru

Bydd SkillsCymru, y digwyddiad gyrfaoedd a sgiliau i Gymru, yn cael ei gynnal yn Llandudno a Chaerdydd ym mis Hydref eleni.

Mae’r digwyddiad hynod ryngweithiol hwn yn croesawu hyd at 10,000 o ymwelwyr, gan ddarparu amrywiaeth eang iawn o gyfleoedd iddyn nhw yn ogystal â’r llwybrau i’w dilyn i’w cyflawni.

Bob blwyddyn, bydd dros 100 o gwmnïau a sefydliadau’n mwynhau cwrdd â’r genhedlaeth nesaf o arweinyddion a gweithwyr yng Nghymru a dylanwadu arnyn nhw. Mae’n gyfle iddyn nhw ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc wyneb-yn-wyneb a sôn wrthyn nhw am yrfaoedd nad oedden nhw o bosibl wedi eu hystyried o’r blaen. Bydd sefydliadau o sectorau allweddol yn y diwydiant yn cynrychioli prif gyflogwyr Cymru ac fe fyddan nhw wrth law i roi’r cyngor a’r arweiniad sydd ei angen ar bobl ifanc i ddilyn gyrfa yn eu dewis o ddiwydiant.

Cynhelir y digwyddiadau hyn ar y dyddiadau a ganlyn:

  • 10 Hydref 2018 rhwng 9:30am a 3pm, Arena Motorpoint, Caerdydd

  • 10 Hydref 2018 rhwng 4pm a 6:30pm, Arena Motorpoint, Caerdydd

  • 11 Hydref 2018 rhwng 9:30am a 3pm, Arena Motorpoint, Caerdydd

  • 17 Hydref 2018 rhwng 5pm a 7pm, Venue Cymru, Llandudno

  • 18 Hydref 2018 rhwng 9:30am a 3pm, Venue Cymru, Llandudno

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Prospects Events.

I ddarganfod sut bydd cynyddu sgiliau eich gweithlu o fudd i'ch busnes, ewch i dudalennau Porth Sgiliau Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel