Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Digwyddiadau am ddim – Merched mewn Busnes NatWest

Cynhelir grŵp rhwydweithio Merched mewn Busnes NatWest a Nelson Myatt ddydd Mawrth 4 Chwefror yng Ngwesty’r Cei, Deganwy.

Yn y digwyddiad, bydd:

  • cyflwyniad gan Katie Hayward, cyfarwyddwr Felin Honeybees Ltd sydd wedi ennill gwobrau
  • cyfleoedd i rwydweithio

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

Cynhelir Sioe Deithiol Entrepreneuriaeth Merched y DU gan NatWest a WEConnect International yng Nghaerdydd ddydd Mawrth 11 Chwefror 2020.

Yn y digwyddiad, cewch gyfle i wneud y canlynol:

  • canfod sut mae NatWest wedi ymrwymo i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd a’u grymuso i lwyddo
  • clywed am fanteision rhwydwaith Rhyngwladol WEConnect i’ch busnes, gan gynnwys y cymorth a’r cyfleoedd sydd ar gael i chi fel busnes sy’n eiddo i ferched
  • dysgu am awgrymiadau ac adnoddau sy’n gwneud entrepreneuriaid yn fwy tebygol o lwyddo

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

Ewch i wefan Cefnogi Merched yng Nghymru i weld pa gymorth sydd ar gael i ferched sy’n entrepreneuriaid.

Share this page: 
Conversion pixel