Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Digwyddiadau Parodrwydd am Brexit i Fusnesau

Er mwyn helpu busnesau i baratoi ar gyfer bywyd y tu allan i’r UE os nad oes cytundeb, mae Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru a Siambr Fasnach De Cymru yn cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Parodrwydd am Brexit i Fusnesau.

Mae’r digwyddiadau’n rhad ac am ddim i’w mynychu ac yn agored i aelodau'r Siambr a'r rhai nad ydynt yn aelodau. Byddant yn darparu:

  • gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf o ran Brexit ar gyfer Siambrau Masnach Prydain
  • cyngor allweddol gan arbenigwyr masnach ryngwladol
  • y sefyllfa ddiweddaraf o ran newidiadau i’r dyfodol
  • pecyn cyngor yn cynnwys adnoddau cyfeirio
  • cyfleoedd am gymorth pellach drwy gyfarfodydd un-i-un

Cynhelir y digwyddiadau ar y dyddiadau isod:

Mae lleoedd yn brin, mae'n hanfodol archebu lle. 

Am wybodaeth pellach am y digwyddiadau hyn a digwyddiadau tebyg y Siambr yn gysylltiedig â Brexit ewch i wefan Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru a Siambr Fasnach De Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel