Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Digwyddiadau ymgynghori Mwy nag Ailgylchu – gwneud yr economi gylchol yn realiti yng Nghymru

Dewch i fynegi eich barn ynghylch sut y gall Cymru anelu at fod yn wlad ddiwastraff a beth y gallwn ei wneud i leihau ein hôl-troed carbon.

Mae'r Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol yn cynnal brecwastau busnes ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle i fusnesau wneud sylwadau ar yr ymgynghoriad.

Mae’r brecwastau busnes ar:

• 27 Chwefror 2020 - 8:30am-10am - M-SParc Parc Gwyddoniaeth Menai, Gaerwen, Ynys Môn

• 5 Mawrth 2020 - 8:30-10am - Bluestone, Canaston Wood, The Grange, Arberth

• 9 Mawrth 2020 - 8:30am-10am - Bidfood, Ystad Ddiwydiannol Newhouse Farm, Cas-Gwent

• 12 Mawrth 2020 - 8:30am-10am – yr Wyddgrug

• 26 Mawrth 2020 - 8:30am-10am - Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

RSVP i MwyNagAilgylchu@llyw.cymru (mae’r lleoedd ar gael yn gyfyngedig)

Yn ogystal â'r brecwast busnes, mae croeso i fusnesau fynychu digwyddiadau ymgysylltu ehangach sy'n cael eu cynnal ar:

  • 26 Chwefror 2020 – 6pm – Sioe Môn – Pafiliwn Bychan, Ynys Môn
  • 27 Chwefror 2020 – 12.30pm – Prifysgol Bangor, Ystafell Cemlyn Jones, Bangor
  • 4 Mawrth 2020 – 6pm – Y Sied Werdd, Hen Hakin Rd, Pont Merlin, Hwlffordd
  • 5 Mawrth 2020 – 12.30pm – Canolfan Gymunedol Bloomfield, Heol Redstone, Arberth
  • 9 Mawrth 2020 – 12.30pm – Gwesty Beaufort, Cas-gwent
  • 9 Mawrth 2020 – 6pm – Y Neuadd Ymarfer, Cas-gwent
  • 25 Mawrth 2020 – 6pm – Yr Neuadd Morlan, Aberystwyth
  • 26 Mawrth 2020 – 12.30pm – Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle ewch i wefan Tocyn Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel