Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diogelu data a Brexit heb gytundeb i sefydliadau a busnesau bach

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllawiau ac adnoddau i helpu busnesau a sefydliadau i fynd ati’n well i baratoi ar gyfer cydymffurfio ag amodau diogelu data ar ôl Brexit heb gytundeb.

Cyn belled â bod eich busnes yn cydymffurfio â’r rheolau diogelu data presennol, dim ond ambell beth ychwanegol y mae’n rhaid i chi eu hystyried.

A yw’ch busnes neu’ch sefydliad yn cael unrhyw ddata personol gan fusnes neu sefydliad yn Ewrop? Os felly, mae angen dogfennaeth arnoch chi i sicrhau bod y data hynny’n parhau i lifo.

A yw’ch busnes neu’ch sefydliad yn targedu cwsmeriaid yn Ewrop? Os felly, mae’n debygol bod angen i chi bennu cynrychiolydd yn Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, i’ch helpu i liniaru'r risgiau, ac i ganfod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel