Mae tudalennau gwe’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi eu diweddaru ac maen nhw’n egluro sut y dylai cyflogwyr reoli iechyd a diogelwch mamau newydd a gweithwyr beichiog.

Mae cyflogwyr yn gyfrifol am ddarparu amgylchedd gwaith diogel tra’n rheoli risgiau i iechyd a diogelwch pob gweithiwr yn effeithiol drwy gynnal asesiadau risg.
Mae’r arweiniad yn rhoi crynodeb o’ch dyletswyddau i ddiogelu mamau newydd a gweithwyr beichiog, gan gynnwys:

  • lles a hawliau mamau newydd a gweithwyr beichiog
  • asesu risg ar gyfer mamau newydd a gweithwyr beichiog
  • gorffwys a bwydo ar y fron yn y gwaith

Mae cyngor ar wahân ar gyfer y mamau newydd a’r gweithwyr beichiog eu hunain hefyd a chanllawiau penodol ar ddiogelu gweithwyr beichiog yn ystod y pandemig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen