Diwedd blwyddyn dreth 2021 i 2022 a dechrau blwyddyn dreth 2022 i 2023

Fel cyflogwr sy’n cynnal cyflogres, mae angen i chi:

  • adrodd i Gyllid a Thollau EM (CThEM) ar y flwyddyn dreth flaenorol (sy’n gorffen ar 5 Ebrill) a rhoi P60 i’ch gweithwyr
  • paratoi ar gyfer y flwyddyn dreth newydd, sy’n dechrau ar 6 Ebrill

Mae CThEM wedi cyhoeddi gwybodaeth bwysig i gyflogwyr ar GOV.UK sy’n cynnwys:

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen