Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Diweddariad CThEM – Pontio’r DU

Os ydych chi’n symud nwyddau rhwng y DU a gwledydd yn yr UE, mae angen i chi ddilyn rheolau tollau a threthi newydd.

Bydd y rheolau newydd yn effeithio ar eich busnes os ydych chi’n:

  • prynu nwyddau gan werthwr yn yr UE ac yn dod â’r nwyddau i mewn i’r DU
  • anfon nwyddau rydych chi wedi’u gwerthu i brynwr mewn gwlad yn yr UE.
  • heb gyfnewid arian ond angen symud cyfarpar rydych chi’n ei ddefnyddio ar gyfer eich busnes, rhwng y DU a’r UE

Gall CThEM eich helpu mewn sawl ffordd.

Gallwch:

Am ragor o gyngor, ffoniwch linell gymorth Tollau a Masnachu Rhyngwladol ar 0300 322 9434, i gael rhagor o gymorth gyda mewnforio, allforio neu ryddhad tollau.

Mae’r llinell gymorth ar agor rhwng 8am a 10pm, dydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8am a 4pm ar benwythnosau. Gallwch hefyd anfon eich cwestiynau neu gwesgwrsio.


 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen