Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Diweddariadau gan CThEM ar Bontio

Hawlio cyfraddau ffafriol ar dollau rhwng y DU a’r UE – Mae gwybodaeth am sut i hawlio cyfraddau ffafriol ar dollau ar nwyddau sydd wedi’u cwmpasu yng nghytundeb y DU gyda’r UE a sut i ddatgan nwyddau sy’n cael eu mewnforio i’r DU ar eich datganiad mewnforio yma: Claiming preferential rates of duty between the UK and EU - GOV.UK (www.gov.uk) 

Profi statws tarddiol a hawlio cyfradd Toll Dramor is ar gyfer masnachu rhwng y DU a’r UE – Mae gwybodaeth am sut i brofi statws tarddiol eich nwyddau a gwirio a allwch chi hawlio cyfradd dariff ffafriol yma: Proving originating status and claiming a reduced rate of Customs Duty for trade between the UK and EU - GOV.UK (www.gov.uk)

Gwneud cais i ddefnyddio datganiadau symlach ar gyfer mewnforion – Mae gwybodaeth am y gwahanol ddatganiadau symlach ar fewnforion a’r hyn sydd angen i chi ei wneud i gael eich awdurdodi i’w defnyddio yma: Apply to use simplified declarations for imports - GOV.UK (www.gov.uk) 

Gwasanaeth Datgan Tollau (CDS) - Mae canllawiau ac adnoddau cynhwysfawr ar gael yma sy’n amlinellu’r camau ar gyfer bod yn barod ar gyfer CDS: Preparing for the Customs Declaration Service - GOV.UK (www.gov.uk). Mae’n rhaid cyflawni pob datganiad ar fewnforion ar CDS erbyn 30 Medi 2022: Customs Declaration Service - GOV.UK (www.gov.uk)

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer proses bontio’r DU – Gwyliwch fideos, cofrestrwch ar gyfer negeseuon e-bost a chofrestrwch ar gyfer gweminarau am ddim i ddysgu mwy am broses bontio’r DU yma: Help and support for UK transition - GOV.UK (www.gov.uk)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen