Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diweddaru pecynnau cymorth CThEM

Mae CThEM wedi diweddaru eu pecyn Cyfraniad Yswiriant Gwladol a Thaliadau Statudol. Mae’r pecyn yn cynnwys adrannau sy’n delio â meysydd fel Cyfraniad Yswiriant Gwladol Dosbarth a thaliadau statudol.

Mae’r pecyn cymorth ar gyfer treuliau a buddion cyflogaeth wedi cael ei ddiweddaru hefyd, ac mae’n rhoi rhagor o gymorth i gyflogwyr. Mae’n cynnwys adrannau ar y canlynol:

  • cerbydau
  • teithio
  • cynhaliaeth ac adloniant
  • biliau personol
  • trosglwyddo asedau
  • trefniadau dewisol ar gyfer taliadau cydnabyddiaeth

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel