Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diwrnod Gwisgo Coch 19 Hydref 2018

Bydd Diwrnod Gwisgo Coch yn cael ei gynnal am y 4ydd flwyddyn yng Nghymru a Lloegr ddydd Gwener 19 Hydref ac yn yr Alban ddydd Gwener 5 Hydref 2018.  

Mae Diwrnod Gwisgo Coch yn ddiwrnod cenedlaethol o weithredu sy’n annog ysgolion, busnesau ac unigolion i wisgo coch a rhoi £1 i helpu i hwyluso addysg wrth-hiliaeth i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. 

Mae pob ceiniog a gaiff ei chodi yn ystod y Diwrnod hwn yn galluogi’r ymgyrch i weithio gyda mwy o bobl ifanc ac oedolion ledled y DU i herio hiliaeth mewn cymdeithas.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan The Red Card.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel