Cynhelir Diwrnod Gwisgo Coch yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar 22 Hydref 2021.

Mae Diwrnod Gwisgo Coch yn ddiwrnod cenedlaethol o weithredu sy’n annog ysgolion, busnesau ac unigolion i wisgo coch a rhoi arian i helpu i hwyluso addysg wrth-hiliaeth i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. 

Mae pob ceiniog a gaiff ei chodi yn ystod y Diwrnod hwn yn galluogi’r ymgyrch i weithio gyda mwy o bobl ifanc ac oedolion ledled y DU i herio hiliaeth mewn cymdeithas.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan The Red Card.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen