Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diwrnod i Gyflenwyr Fframwaith Adeiladu SEWSCAP 3

Ymunwch â SEWSCAP a chontractwyr blaengar o’r haen gyntaf yn y diwrnod am ddim i gyflenwyrm a fydd yn cael ei gynnal ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd.  

Mae’r digwyddiad hwn yn bwysig i'r holl fusnesau yn y gadwyn gyflenwi sy’n rhan o brif fframweithiau’r gadwyn gyflenwi ym maes adeiladu yn Ne Cymru, neu sydd eisiau bod yn rhan ohonynt, a bydd yn galluogi'r rheini sy’n mynd yno i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi yn y dyfodol.

Mae cyflawni prosiectau mewn modd cynaliadwy yn rhan bwysig o fframwaith SEWSCAP 3 a bydd y sesiwn yma’n eich helpu chi i gael rhagor o wybodaeth am sut mae bod yn fusnes mwy cynaliadwy a llwyddiannus drwy Ysgol y Gadwyn Gyflenwi Gynaliadwy.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer digwyddiad gwefan Ysgol y Gadwyn Gyflenwi.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel