Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn dathlu ymwybyddiaeth i'r gymuned fyd-eang mewn ffordd empathig, gyda llais sy'n uno, gan helpu unigolion i deimlo'n obeithiol trwy eu grymuso i weithredu ac i greu newid parhaol.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, unrhyw ddiwrnod o'r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod gwych i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun.

Mae gan Sefydliad Iechyd Meddwl gyngor iechyd meddwl ar gyfer coronafeirws. Gallwch ddarganfod mwy trwy ymweld â'r hyb  mentalhealth.org.uk/coronavirus

Am ragor o wybodaeth am Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ewch i wefan Mind.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen