Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019

Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn dathlu ymwybyddiaeth ymysg y gymuned fyd-eang mewn ffordd empathig, gyda llais sy’n uno, gan helpu pobl i deimlo’n obeithiol drwy roi’r grym iddynt i weithredu a chreu newid sy’n para.

Bydd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn digwydd eleni ar 10 Hydref 2019.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod gwych i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Mind.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel