Cafodd y Diwrnod Mentora Cenedlaethol ei sefydlu er mwyn cydnabod manteision sylweddol mentora ar draws y DU ac mae’n cael ei gynnal ar 27 Hydref bob blwyddyn. Mae mentora yn golygu bod un person yn rhoi cymorth i’r llall, a gall wneud gwahaniaeth sylweddol i wybodaeth, gwaith, a ffordd o feddwl y sawl sy’n cael ei fentora.

Mae pawb - unigolion, cwmnïau, ysgolion, cymunedau, prifysgolion a llywodraethau, yn cael eu hannog i rannu eu straeon am lwyddiant ac astudiaethau achos wrth fentora. Mae pawb hefyd yn cael eu hannog i ddefnyddio’r diwrnod hwn i godi ymwybyddiaeth am fentora, am y cynlluniau mentora sydd ar gael, ac i hyrwyddo manteision mentora.

Mae rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan ar wefan Diwrnod Mentora Cenedlaethol.

Am ragor o gefnogaeth ac arweiniad i'ch busnes, edrychwch ar ein hadran Mentora.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen