Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod

Mae 25 Tachwedd 2021 yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod a’r Diwrnod Rhuban Gwyn (WRD), a’r 16 diwrnod o ddiddymu trais yn erbyn menywod sy’n dilyn.

Mae WRD yn gofyn i bobl yn eu cymunedau, sefydliadau a gweithleoedd, i ddod at ei gilydd a dweud ‘na’ wrth drais yn erbyn menywod. #AllManCan yw’r brif neges eleni ac mae WRD am weld cynifer o ddynion â phosibl yn meddwl yn ofalus a gwneud yr Addewid Rhuban Gwyn i beidio byth â chyflawni, esgusodi neu gadw’n ddistaw am drais gan ddynion yn erbyn menywod.

Mae mwy o wybodaeth yma Diwrnod Rhuban Gwyn 2021 — White Ribbon UK.

Fel cyflogwr, gallwch wneud cyfraniad pwysig at roi sicrwydd i staff sy’n dioddef trais neu gam-drin domestig bod cymorth ar gael, gan gynnwys cymorth ar-lein, llinellau ffôn cymorth, llochesau a’r heddlu.

Gall ‘Byw Heb Ofn’ Llywodraeth Cymru gynnig cymorth a chyngor i:

  • unrhyw un sy’n profi cam-drin domestig
  • unrhyw un sy’n adnabod rhywun sydd angen cymorth, er enghraifft, ffrind, aelod o’r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sy’n gofyn am gyngor proffesiynol

Mae pob sgwrs gyda ‘Byw Heb Ofn’ yn gyfrinachol a gallwch gysylltu â’r gwasanaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar:

Am ragor o wybodaeth, ewch i LLYW.cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau Cefnogi gweithwyr sydd mewn perygl o gam-drin domestig | Drupal (gov.wales)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen