Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diwrnod Rhyngwladol Menywod ym maes Peirianneg 2019

Bydd Diwrnod Rhyngwladol Menywod ym maes Peirianneg yn cael ei gynnal ar 23 Mehefin 2019. Ymgyrch ymwybyddiaeth ryngwladol yw'r diwrnod i godi proffil menywod ym maes peirianneg ac mae’n hoelio sylw ar y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael i ferched yn y diwydiant hwn. Mae’n dathlu llwyddiannau nodedig peirianwyr benyw ledled y byd.

Y thema ar gyfer 2019 yw #trawsnewidydyfodol ac mae’r diwrnod yn gyfle i sefydliadau peirianneg proffesiynol, busnesau, unigolion a chyrff eraill drefnu eu digwyddiadau eu hunain i gefnogi’r diwrnod.

Os yw eich busnes am gymryd rhan, ewch i wefan Diwrnod Rhyngwladol Menywod ym maes Peirianneg am wybodaeth ac adnoddau.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel