Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Diwrnod Rhyngwladol y Dynion 19 Tachwedd 2018

Caiff Diwrnod Rhyngwladol y Dynion ei gynnal yn y DU ar 19 Tachwedd bob blwyddyn. Y llynedd oedd y flwyddyn fwyaf eto, gyda dros 120 o ddigwyddiadau, ymgyrchoedd a dathliadau drwy gydol mis Tachwedd – gan gynnwys trafodaeth yn y senedd, digwyddiadau cymunedol, diwrnodau iechyd, digwyddiadau busnes, digwyddiadau i fyfyrwyr, digwyddiadau gwleidyddol, lansio albymau, dadleuon ar y cyfryngau, cynadleddau, cystadlaethau, nosweithiau comedi a digwyddiadau i godi arian – mwy nag unman arall yn y byd.

Mae’r diwrnod yn gyfle i’ch busnes wneud y canlynol:

  • amlygu materion difrifol sy’n effeithio ar ddynion a bechgyn a’u lles
  • gwneud gwahaniaeth i fywydau dynion a bechgyn
  • dathlu dynion a bechgyn Prydain yn eu holl amrywiaeth

Os ydych chi’n cynnal digwyddiad, anfonwch e-bost at contact@ukmensday.org.uk er mwyn gallu ei ychwanegu at y rhestr o ddigwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Dynion – y DU.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Diwrnod Rhyngwladol y Dynion – y DU.

I weld sut gall eich busnes fod o fudd i bobl a lleoedd o’ch cwmpas chi, a chael effaith gadarnhaol ar eich busnes ar yr un pryd, ewch i’r tudalennau Busnes Cyfrifol.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel