Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Diwrnod Rhyngwladol y Merched - Dathlu Merched mewn TG yng Nghymru 2019

Mae Dathliad Diwrnod Rhyngwladol y Merched TGCymru/ITWales yn rhoi cipolwg i ni ar yr ystod eang o gyfleoedd busnes a gyrfaoedd i ferched yn yr 21ain Ganrif. Mae’n ffordd dda i ferched rannu profiadau, gwybodaeth ac arferion gorau, yn enwedig i ferched sy’n gweithio mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Thema eleni yw "Cefnogi Datblygiad Gyrfa Cynnar", bydd y digwyddiad yn dangos beth yw'r heriau o ran addysg a busnes, a hynny'n rhanbarthol ac yn genedlaethol; gan ganolbwyntio ar gyflawniadau ledled Cymru, a bydd grŵp amrywiol o siaradwyr allweddol yn annerch.

Caiff y digwyddiad ei gynnal yng Ngwesty’r Marriott, Abertawe ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel