Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dydd Gŵyl Dewi 1 Mawrth 2020 - sut bydd eich busnes chi’n dathlu?

Gyda Dydd Gŵyl Dewi eleni yn disgyn ar ddydd Sul bydd digon o bobl allan mewn grym mewn digwyddiadau a gorymdeithiau gwahanolsy’n cael eu cynnal ledled y wlad.

Bydd mynediad am ddim i 16 o safleoedd Cadw ar Ddydd Gŵyl Dewi. Felly, ydych chi wedi meddwl sut bydd eich busnes chi’n dathlu?

Mae gan Fwyd a Diod Cymru becyn cymorth ‘Dyma Ddathliad. Gwlad Gwlad’ ar gyfer busnesau bwyd a diod, sy'n cynnwys cyngor ar sut gall eich busnes ddenu rhagor o gwsmeriaid, rhoi hwb i werthiant, a deunyddiau marchnata rhad ac am ddim. Beth am gysylltu cynnyrch newydd â’r dathliad hwn o genedligrwydd a hunaniaeth?

Os ydych chi’n fusnes yng Nghymru, bydd eich cwsmeriaid yn gwerthfawrogi eich bod wedi dewis dathlu nawddsant y wlad ar 1 Mawrth, ac os yw eich busnes y tu allan i Gymru, bydd eich cwsmeriaid yn awyddus i ddysgu mwy a blasu pethau newydd. I lwytho'r pecyn cymorth i lawr, cliciwch yma.

Ewch i wefan Bwyd a Diod Cymru am gyngor ac arweiniad ar gyfer eich busnes bwyd a diod chi.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel