Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dydd Mawrth Digidol - 5 Chwefror 2019

Dydd Mawrth Digidol yw’r digwyddiad rhwydweithio misol ar gyfer sector technoleg Cymru a gynhelir ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis. Mae’n dod â chymuned weithgar a brwdfrydig ynghyd, sy’n ymrwymedig i lywio cyfleoedd a thwf economaidd drwy dechnolegau digidol.

Bydd digwyddiad am ddim nesaf Dydd Mawrth Digidol yn cael ei gynnal ar 5 Chwefror 2019, rhwng 5pm a 7:30pm yn Confused.com, 3ydd Llawr, Tŷ’r Brodyr Llwydion, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd CF10 3AL.

Y thema ar gyfer digwyddiad mis Chwefror yw ‘Sut mae Cyflwyno Cynnyrch Digidol i’r Farchnad’.

Bydd cyflwyniadau gan:

  • Y wefan cymharu’r farchnad, Confused.com
  • Tanya Lynch o Lynchpin Media Wales/ y cwmni EaseRetreats sy’n arbenigo mewn Profiadau Encilio Llesol
  • Karteek Patel, Prif Swyddog Gweithredol Crowdstacker, y llwyfan benthyca rhwng cyfoedion  

I archebu eich lle ewch i wefan Eventbrite.

 

 Eventbrite 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel